Ontdek de subsidiemogelijkheden

Sedumdak subsidie voor gemeente Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal bevordert actief de installatie van groene daken en biedt daarvoor subsidie aan. Groene daken, ook wel sedumdaken genoemd, zijn daken die bedekt zijn met begroeiing. Ze bieden tal van voordelen, zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de biodiversiteit, het verminderen van stedelijke hitte-eilanden, en het besparen van energie door betere isolatie.

Vrijblijvende offerte aanvragen
Subsidie sedumdak Bloemendaal

Hoeveel subsidie krijgt u voor een sedumdak?

Groendak subsidie Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal wil huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) stimuleren om deze voordelen te benutten door het aanbieden van een subsidie voor het installeren van groene daken. De hoogte van deze subsidie hangt af van verschillende factoren.

De basisvergoeding bedraagt €25 per vierkante meter groen dak, tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Individuele particulieren kunnen een maximale subsidie van €1.000 per aanvraag krijgen. Voor VvE’s is dit €1.000 per adres, met een totaal van maximaal €5.000. Er zijn echter enkele gevallen waarin u in aanmerking kunt komen voor een hoger subsidiebedrag van €35 per vierkante meter. Hieronder zijn de vier scenario’s uitgewerkt.

Scenario 1 & 2

1. Biodiversiteit
Als uw groendak aantoonbaar voor minimaal 50% uit andere planten (grassen en kruiden) dan Sedum bestaat, komt u in aanmerking voor €35 per vierkante meter. Dit is om de biodiversiteit in de gemeente te bevorderen.

2. Groen-gele daken
Groen-gele daken zijn sedumdaken met zonnepanelen erop. Als u zo’n dak installeert, kunt u ook €35 per vierkante meter krijgen. Dit stimuleert de combinatie van hernieuwbare energieproductie en de voordelen van groene daken.

Bloemendaal subsidie sedumdak

Scenario 3 & 4

Groendak subsidie

3. Waterbergend vermogen
Als uw sedumdak een waterbergend vermogen heeft van minimaal 50 liter per vierkante meter, komt u ook in aanmerking voor de hogere subsidie. Dit draagt bij aan de klimaatadaptatie door het verminderen van regenwaterafvoer en het voorkomen van overbelasting van het rioolsysteem.

4. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)
VvE’s kunnen ook gebruik maken van de subsidie. Per adres kan een subsidie van €1.000 worden aangevraagd, tot een totaal van €5.000. Deze regeling stimuleert grootschalige projecten die de impact op het milieu aanzienlijk kunnen verhogen.

Een sedumdak is een goede investering

Met deze subsidies maakt de gemeente Bloemendaal het zowel aantrekkelijk als betaalbaar voor inwoners en VvE’s om een groendak te installeren. Het is een investering die niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Of uw dak nu voornamelijk bestaat uit Sedum of andere planten, of u zonnepanelen op uw groene dak wilt plaatsen, of u een dak wilt dat veel water kan opvangen, er zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar. Uw sedumdak kan een verschil maken in de wereld, en Bloemendaal staat klaar om u daarbij te ondersteunen.

Let er echter op dat de subsidie maximaal 50% van de totale materiaalkosten kan dekken. Informeer daarom goed naar de totale kosten van uw project om te weten hoeveel subsidie u daadwerkelijk kunt ontvangen. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Groendaktotaal. Wij kunnen u adviseren over de beste oplossing voor uw situatie en u begeleiden bij het aanvragen van de subsidie.

Voorwaarden voor subsidie in Bloemendaal

Het aanvragen van een subsidie voor een groen dak in de gemeente Bloemendaal is een eenvoudig proces, maar er zijn enkele voorwaarden en stappen waarmee u rekening moet houden. De gemeente heeft enkele voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor subsidie. Een aantal hiervan zijn:

  • De aanvrager is eigenaar van het pand waarop het groene dak wordt aangelegd
  • Het groene dak heeft een minimale oppervlakte van 10 vierkante meter
  • De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleggen van het groene dak binnen een jaar na de subsidieverlening. Bewijs hiervan moet worden geleverd in de vorm van facturen en foto’s
  • De subsidie wordt verleend op basis van het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-principe, totdat het maximale subsidieplafond is bereikt
Aanvragen subsidie sedumdak

Aanvraagproces

Aanvraagproces subsidie sedumdak Bloemendaal
  1. Voorbereiding: Bereid uw aanvraag voor door de plannen voor uw groene dak uit te werken, de oppervlakte te berekenen en offertes te verzamelen voor het werk dat moet worden uitgevoerd.
  2. Indienen: Dien uw subsidieaanvraag in bij de gemeente Bloemendaal. Dit kan doorgaans online. Zorg ervoor dat u alle benodigde informatie en documentatie bij de hand hebt.
  3. Beoordeling: Na ontvangst van uw aanvraag beoordeelt de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden voor de subsidie. Als dat zo is, ontvangt u een subsidietoezegging.
  4. Uitvoering: Leg het groene dak aan binnen een jaar na de datum van de subsidietoezegging. Bewaar alle facturen en maak foto’s van het voltooide werk als bewijs.
  5. Verificatie: Na de aanleg van het groene dak moet u de gemeente informeren en het bewijs overleggen. De gemeente zal de informatie beoordelen en kan eventueel ter plaatse komen om het werk te controleren.
  6. Betaling: Na goedkeuring van uw bewijs zal de gemeente de subsidie uitbetalen. Let op: de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het project, tot het maximale subsidiebedrag dat in uw subsidietoezegging is genoemd.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de subsidie kan worden geweigerd als niet aan de voorwaarden wordt voldaan of als het subsidieplafond is bereikt. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen en ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle voorwaarden. Alle informatie en specificaties omtrent de subsidieregeling zijn uitvoerig te vinden op de officiële website overheid.nl. Voor een gedetailleerd overzicht is het verstandig om de website te bezoeken.