Hoe werkt dat?

De waterafvoer op mijn groendak

Natuurlijk moeten we met elkaar vechten voor het behoud van groen in onze bebouwde omgeving. Maar wanneer dat op straatniveau niet lukt, kunnen we gelukkig nog uitwijken naar boven. Onderzoek toont aan dat een groendak maar liefst 50% of meer van het regenwater kan opnemen en teruggeven aan de atmosfeer. Dit zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van het rioolstelsel. Het overstromingsrisico wordt hierdoor kleiner.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Wateroverlast door het klimaat

waterafvoer groendak

Het klimaat wordt niet alleen warmer, maar ook natter. Lange droge perioden in de zomer worden afgewisseld met kortere perioden van intense stortbuien in het voorjaar of najaar. Zoals we in de zomer hoofdbrekens hebben over het voorkomen en bestrijden van de droogte, maken we ons in de winter zorgen over het voorkomen van overstromingen en de afvoer van regenwater. Bij dit laatste helpt niet mee dat een steeds groter deel van ons landoppervlak uit steen en beton bestaat. Dorpen en steden groeien aan elkaar tot grote agglomeraties waarin steeds minder ruimte is voor groen. En juist dit groen is zo hard nodig om regenwater geleidelijk in de grond te kunnen laten zakken. Zonder groen komt al het regenwater direct in het riool terecht. Met overbelasting en verstopping van ons rioolstelsel als gevolg. Waardoor steeds vaker straten, pleinen en wijken blank komen te staan. Water dat zomaar uw huis binnen kan stromen en daar de nodige schade aan kan richten.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Voordelen van een groendak

Een groendak biedt nog veel meer voordelen dan alleen een betere waterafvoer. Zo zuiveren groendaken de omgevingslucht en dragen ze bij aan de vergroening en verduurzaming van de leefomgeving. Vraag vrijblijvend advies aan de experts van Groendaktotaal wanneer u wilt weten wat de voor- en nadelen van een groendak in uw woonsituatie zijn. Hierna gaan we alvast in op een groot voordeel van groendaken: een betere waterafvoer.

Afvoer op een groendak

Waarom voeren groendaken beter af dan grijze daken?

Waterafvoer groenda

Op een traditioneel plat dak van bijvoorbeeld bitumen wordt het regenwater onmiddellijk via dakgoten en regenpijpen naar het riool afgevoerd. Hierdoor kan de riolering bij hevige stortbuien (die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen) verstoppen en overstromen. Bovendien is de kans groot dat uw eigen waterafvoer al overbelast raakt nog voordat dit water in het riool komt. Denk aan water dat over de rand van de dakgoot gutst en uw tuin of stoep blank zet.

Een groendak heeft als één van de grootste voordelen dat een aanzienlijk deel van het hemelwater door de vegetatie wordt opgenomen. De planten laten dit water via verdamping terugkeren in de atmosfeer. Dit geldt gedeeltelijk ook voor het water dat de planten niet kunnen opnemen en de substraatlaag in zakt. In deze voedingslaag verdampt een deel van het water alsnog. Het resterende deel van het regenwater wordt in een goed opgebouwd groendak via de drainagelaag geleidelijk afgevoerd naar de dakgoten en regenpijpen. Hierdoor komt uiteindelijk slechts 10 tot 50% van het hemelwater in uw rioolputje terecht.

De hoeveelheid water die in een groendak opgeslagen kan worden, hangt af van de dikte en type van het substraat, het soort drainage en de toegepaste vegetatie.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Groendaken als natuurlijke buffer

In hun strijd tegen overbelasting van riolen en overstromingen creëren gemeenten en andere grondeigenaren steeds meer waterbuffers. Dit zijn bijvoorbeeld bassins onder de grond waarin een deel van het regenwater kan bezinken, zodat dit niet in het riool terecht komt. Dit soort maatregelen om regenwater buiten het rioolstelsel om te verwerken, kosten gemiddeld 15 euro per vierkante meter. Groendaken zorgen er op een natuurlijke manier voor dat in de winter ongeveer 54% van het regenwater buiten het riool wordt gehouden. In de zomer bedraagt dit percentage zelfs 70 tot 90%. Dit betekent dat de openbare ruimte rond woningen en andere gebouwen met een groendak (zoals schuren en bedrijfspanden) per vierkante meter minimaal de helft minder regenwater te verwerken krijgt. Omgerekend betekent dit dat de kosten van kunstmatige maatregelen minimaal de helft omlaag kunnen: van 15 euro naar 7,5 euro per vierkante meter. Alleen al om deze reden is een gemeentelijke subsidie voor groendaken geheel op zijn plaats. Nog afgezien van alle ellende en schade die overbelaste rioleringen en overstromingen met zich meebrengen.