Ontdek de subsidiemogelijkheden

Sedumdak subsidie in Zeeland

Als u een woning of bedrijfspand bezit in de bebouwde kom van de provincie Zeeland en overweegt een groendak aan te leggen, kunt u aanspraak maken op een subsidieregeling van de provincie. Deze regeling is ook geldig voor kleinere gebouwen zoals garages, overkappingen, veranda’s en schuurtjes die zich op hetzelfde perceel bevinden als het hoofdgebouw, zolang ze dezelfde eigenaar hebben. Bovendien kunnen Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) ook profiteren van deze subsidie.

Vrijblijvende offerte aanvragen
Sedumdak subsidie aanvragen Zeeland

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een sedumdak?

Groendak subsidie Zeeland

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type groen dak dat u kiest. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanlegkosten van een groen dak, met een maximum van 25 euro per vierkante meter voor een standaard groen dak, €35 per vierkante meter voor een biodivers groen dak en €75per vierkante meter voor een daktuin. Per aanvraag verleent de provincie maximaal 5.000 euro subsidie.

Daarnaast zijn er specifieke voorwaarden voor uw sedumdak. Het dak moet bestaan uit ten minste een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag. Het groendak moet een minimale oppervlakte hebben van 10 vierkante meter en de hellingshoek mag niet meer zijn dan 35 graden. Deze vijf voorwaarden dienen specifiek beschreven te worden in uw offerte. Het is ook raadzaam om de bouwvoorschriften van uw gemeente te raadplegen en te informeren naar eventuele aanvullende subsidies.

Wat is een sedumdak?

Een standaard groen dak is hoofdzakelijk beplant met sedum en mossen en heeft een waterbergingscapaciteit van minimaal 15 liter per vierkante meter. Een biodivers groen dak heeft naast sedum en kruiden ook minimaal 30% bloemen en kruiden, en moet minstens 50 liter water per vierkante meter kunnen opslaan. Een daktuin daarentegen bestaat uit maximaal 50% sedum en mossen en minimaal 50% bomen, struiken en siergrassen. Het heeft ook de grootste waterbergingscapaciteit, namelijk minimaal 70 liter per vierkante meter.

Zeeland subsidie aanvragen sedumdak

Wat dekt de subsidie?

Sedumdak subsidie voor Zeeland

Het is belangrijk te vermelden dat de subsidie alleen de aanlegkosten van een sedumdak dekt en dat sloop-, onderhouds- en advieskosten niet worden vergoed. Bovendien is de subsidie niet van toepassing op werkzaamheden die al zijn gestart. Er zijn ook enkele randvoorwaarden van toepassing op deze subsidieregeling. Voor een uitgebreid overzicht hiervan kunt u hoofdstuk 19 van de subsidieregeling raadplegen.

Onder de randvoorwaarden vallen onder andere het feit dat de subsidie slechts eenmaal per adres wordt verleend, dat de locatie van de aanvraag binnen de bebouwde kom van de provincie Zeeland moet liggen en dat de aanvrager van het sedumdak de eigenaar van het betreffende pand of woning of de VVE moet zijn. Het groendak moet worden aangelegd op een bestaand (bedrijfs-)pand, woning of bijgebouw. Garages, overkappingen, veranda’s en schuurtjes komen in aanmerking als de aanvrager ook eigenaar is van een pand of woning op hetzelfde perceel.

Er kan geen subsidie worden ontvangen voor reeds gestarte werkzaamheden. Na het toekennen van de subsidie moet het groendak binnen zes maanden gerealiseerd zijn. Werkzaamheden die vóór het toekennen van de subsidie zijn gestart, komen niet voor subsidie in aanmerking.