Ontdek de subsidiemogelijkheden

Sedumdak subsidie in Utrecht

De stad Utrecht erkent de milieu- en klimaatvoordelen van groendaken en stimuleert hun aanleg middels subsidies. De subsidieregeling is een aantrekkelijke stimulans voor inwoners om een groendak te overwegen. In dit artikel worden de belangrijke aspecten van deze regeling besproken, zodat Utrechtse inwoners een weloverwogen besluit kunnen nemen over de aanleg van een groendak.

Vrijblijvende offerte aanvragen
Subsidie sedumdak Utrecht

Hoe hoog is de subsidie voor een groendak

Utrecht groen dak subsidie

De hoogte van de subsidie die u kunt krijgen is afhankelijk van het type dak dat u kiest. Ondanks de verschillen in type groendaken en de kosten van hun aanleg, heeft de gemeente Utrecht een maximum subsidiebedrag per aanvraag vastgesteld. Per aanvraag verlenen zij maximaal € 20.000 subsidie.

De aanleg van een sedumdak is een belangrijke stap in de richting van een duurzame en klimaatvriendelijke stad. Met de financiële steun van de gemeente Utrecht wordt de realisatie van groendaken binnen handbereik gebracht voor veel inwoners en bedrijven. Als u overweegt om een sedumdak aan te leggen, hopen we dat deze informatie nuttig voor u is en u helpt om een weloverwogen beslissing te nemen.

 

 

Verschillende typen daken

Er zijn drie soorten daken: intensieve daken, extensieve daken en biodiverse daken.

  • Intensieve daken hebben een beplanting die voor minimaal 50% bestaat uit mossen en sedum en voor minimaal 50% uit bomen, struiken en grassen. Ze zijn zwaarder van gewicht, namelijk meer dan 200 kg per m2 wanneer ze nat zijn. Deze daken hebben ook het voordeel dat ze minimaal 70 liter water per m2 kunnen bergen.
  • Extensieve daken zijn volledig bedekt met mossen en sedum. Deze daken hebben geen minimum gewichtseis, en ze kunnen minimaal 15 liter water per m2 bergen.
  • Het derde type, biodiverse daken, bestaat uit sedum en kruiden, waarbij de kruiden en bloemen minimaal 30% van de beplanting moeten uitmaken. Net als extensieve daken, hebben biodiverse daken geen minimum gewichtseis, maar ze kunnen minimaal 50 liter water per m2 bergen.
Hoeveelheid subsidie Utrecht

Inhoud van de subsidie

Subsidie voor een groendak in Apeldoorn

Het subsidieprogramma van Utrecht is specifiek bedoeld voor het aanleggen van een sedumdak op bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen. Dit betekent dat de subsidie zowel voor particulieren als voor bedrijven van toepassing is. Het unieke aan deze regeling is dat er niet slechts voor één gebouw subsidie aangevraagd kan worden. Als u meerdere gebouwen in de gemeente Utrecht heeft waarop u een groendak wilt aanleggen, kunt u hiervoor een gezamenlijke aanvraag indienen.

Het is ook belangrijk om te weten dat de subsidie zowel voorafgaand aan de werkzaamheden kan worden aangevraagd, als achteraf. Indien u kiest voor een aanvraag na de aanleg van het groendak, moet deze binnen drie maanden na voltooiing van het werk worden ingediend.

Voorwaarden van de subsidie sedumdak

Zoals bij alle subsidies, zijn er enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Ten eerste moet de totale oppervlakte van het groendak of de groendaken minimaal 10 m2 bedragen. Dit betekent dat een kleiner project helaas niet in aanmerking komt voor subsidie.

Maar als uw dak kleiner is dan 10 m2, hoeft dat geen belemmering te vormen. U kunt namelijk samen met anderen een aanvraag doen. Dus, als uw buren of vrienden ook overwegen om een sedumdak aan te leggen, kunnen jullie samen een subsidieaanvraag indienen. Een belangrijk punt is dat de daken waarvoor de subsidie wordt aangevraagd in de gemeente Utrecht moeten liggen. Dit betekent dat ook de daken van verschillende gebouwen die niet naast elkaar liggen, in aanmerking komen voor de subsidie.