Ontdek de subsidiemogelijkheden

Sedumdak subsidie in Apeldoorn

Apeldoorn zet zich in voor een duurzame en groene stad. Als onderdeel van deze inspanningen heeft de gemeente een aantrekkelijke subsidieregeling geïntroduceerd om huiseigenaren, huurders en bedrijven aan te moedigen hun daken te vergroenen. De subsidie is bedoeld om het opvangen van regenwater te bevorderen door middel van een groendak. In dit artikel bespreken we de voorwaarden en voordelen van de subsidieregeling voor groendaken in Apeldoorn en hoe u hiervan kunt profiteren.

Vrijblijvende offerte aanvragen
Sedumdak Apeldoorn subsidie

Voorwaarden voor de sedumdak subsidie in Apeldoorn

Subsidie voor een sedumdak in Apeldoorn

Apeldoorn is toegewijd aan het bevorderen van duurzaamheid en vergroening in de stad. Als onderdeel van deze inzet, heeft de gemeente een aantrekkelijke subsidieregeling geïntroduceerd om eigenaren, huurders en bedrijven te stimuleren hun daken te vergroenen.

Met deze subsidie kunt u regenwater opvangen door de aanleg van een groen dak. Hieronder vindt u de voorwaarden die u in aanmerking laten komen voor deze subsidie én hoe dit bijdraagt aan een duurzamere toekomst voor uw pand.

 1. Eigendom van het pand: U moet eigenaar zijn van het pand. Huurders kunnen ook de subsidie aanvragen, maar zij dienen een door de eigenaar ondertekende verklaring te overleggen waarin de eigenaar toestemming geeft voor het verrichten van het afkoppelen van hemelwater en dat de afgekoppelde situatie in stand blijft.
 2. Bouwjaar en rioolstelsel: Het pand moet voor 2012 zijn gebouwd en zich bevinden in een gebied met een gemengd rioolstelsel, zoals aangegeven op de kaart.
 3. Aangesloten regenpijpen: De regenpijpen van het dak moeten momenteel nog aangesloten zijn op het riool.
 4. Minimaal dakoppervlak: Het dakoppervlak moet minimaal 30 m² bedragen.
 5. Samenvoeging van aanvragen: Bij een dakoppervlak <30 m², kunt u uw aanvraag combineren met bijvoorbeeld uw buren of een ander adres in Apeldoorn om zo toch aan de vereiste 30 m² dakoppervlak te komen.
 6. Geschikte dakconstructie: De constructie van uw dak moet geschikt zijn om het extra gewicht van het sedumdak te dragen. Dit kan worden aangetoond door middel van een verschilberekening of een constructieberekening volgens de NEN-EN serie van het Bouwbesluit.
 7. Minimale lagen op het groendak: Het sedumdak moet minimaal drie lagen hebben, namelijk een wortelkerende-, substraat- en vegetatielaag.
 8. Aanleg volgens bouwregels: Het sedumdak moet worden aangelegd volgens de wettelijke bouwregels.
 9. Wateropvang: Per m² moet minimaal 20 liter water kunnen worden opgevangen.
Apeldoorn sedumdak subsidie

Subsidiebedrag en verdeling

Voor het vergroenen van uw dak en het opvangen van regenwater ontvangt u een vergoeding voor de werkelijke kosten. Het subsidiebedrag per m² bedraagt maximaal € 30.

 • Particulieren: Particulieren kunnen maximaal € 2.500 per aanvraag ontvangen.
 • Bedrijven: Bedrijven kunnen een vergoeding krijgen voor maximaal 50% van de kosten van het groendak, met een maximum van € 25.000 per aanvraag. Bedrijven kunnen naast de gemeentelijke subsidie waarschijnlijk ook gebruikmaken van fiscaal voordeel via MIA\Vamil, waardoor de aanleg van een groen dak financieel nog aantrekkelijker wordt.

Subsidie voor uw sedumdak in Apeldoorn

Groendak subsidie Apeldoorn

Met de subsidieregeling voor groendaken in Apeldoorn kunt u uw dak vergroenen en bijdragen aan een duurzame toekomst voor de stad. Door regenwater op te vangen en te hergebruiken, bevorderen we een groenere leefomgeving en verminderen we wateroverlast. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u een subsidie ontvangen voor de werkelijke kosten, waardoor de aanleg van een groen dak financieel haalbaar wordt voor particulieren en bedrijven. Laten we samen werken aan een groenere en duurzamere Apeldoorn! Neem contact met ons op als we u verder moeten helpen!