Ontdek de subsidiemogelijkheden

Sedumdak subsidie in Aerdenhout

De gemeente Aerdenhout zet zich actief in voor de bevordering van groene daken en biedt haar inwoners hiervoor financiële ondersteuning in de vorm van subsidies. Groene daken, vaak sedumdaken genoemd, zijn daken die bedekt zijn met vegetatie. Deze daken dragen bij aan verschillende milieuvriendelijke doelstellingen zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de biodiversiteit, het tegengaan van het hitte-eiland-effect in stedelijke gebieden en het besparen van energie door een betere isolatie.

Vrijblijvende offerte aanvragen
Aerdenhout sedumdak

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een sedumdak  in Aerdenhout?

Sedumdak Aerdenhout

De standaard subsidievergoeding voor het installeren van een groendak bedraagt €25 per vierkante meter, maar deze kan niet meer zijn dan 50% van de totale kosten. Particuliere huiseigenaren kunnen een maximale subsidie van €1.000 per aanvraag ontvangen. Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) geldt een maximum van €1.000 per adres met een totale limiet van €5.000. In sommige gevallen kan een hogere subsidie van €35 per vierkante meter worden toegekend.

De criteria voor een subsidie zijn:

 1. Biodiversiteit: Als uw groendak voor minimaal 50% uit andere planten dan Sedum bestaat, kunt u in aanmerking komen voor €35 per vierkante meter.
 2. Groen-gele daken: Wanneer uw sedumdak gecombineerd wordt met zonnepanelen, komt dit type dak in aanmerking voor €35 per vierkante meter. Dit om de combinatie van hernieuwbare energie en groendak te stimuleren.
 3. Waterbergend vermogen: Groendaken met een waterbergend vermogen van ten minste 50 liter per vierkante meter kunnen ook aanspraak maken op de hogere subsidie.
 4. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s): VvE’s die grootschalige groendak-projecten ondernemen kunnen ook gebruik maken van de verhoogde subsidie.

 

Aerdenhout subsidie sedumdak

Aanvraagproces en voorwaarden subsidie Aerdenhout

Sedumdak

Het aanvraagproces is gestroomlijnd, maar er zijn bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

 • De aanvrager moet eigenaar zijn van het pand waarop het groendak wordt geïnstalleerd.
 • Het groendak moet een minimale grootte van 10 vierkante meter hebben.
 • Na goedkeuring moet het dak binnen een jaar worden aangelegd. Documentatie zoals facturen en foto’s zijn noodzakelijk voor verificatie.
 • De subsidie wordt verstrekt op basis van beschikbaarheid totdat het jaarlijkse budget is opgemaakt.

Aanvraagprocedure

 1. Voorbereiding: Maak uw plannen voor het groendak concreet, meet de oppervlakte en vraag offertes op.
 2. Indienen: Dien uw aanvraag online in bij de gemeente Aerdenhout.
 3. Beoordeling: De gemeente evalueert uw aanvraag op basis van de voorwaarden.
 4. Uitvoering: Na goedkeuring moet u het groendak binnen een jaar aanleggen.
 5. Verificatie: Na installatie moet u de gemeente informeren en bewijs overleggen.
 6. Betaling: Na goedkeuring van het bewijs wordt de subsidie uitbetaald.

Om teleurstelling te voorkomen, is het raadzaam om uw aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen en ervoor te zorgen dat aan alle vereisten is voldaan. De volledige details en voorwaarden van de subsidieregeling zijn uitgebreid beschreven en te raadplegen op de officiële website van de overheid, namelijk overheid.nl. Het is aan te raden om daar een kijkje te nemen voor alle specifieke informatie.

Groendak subsidie