Energiezuinig met een sedumdak

Wat is de isolatiewaarde van een sedumdak?

Sedumdaken hebben over het algemeen een isolatiewaarde (ook bekend als R-waarde) van 0,3 of meer. Deze waarde kan echter variëren afhankelijk van verschillende factoren. Zo kunnen specifieke omstandigheden zoals het lokale klimaat, de dikte van het sedum en de gebruikte materialen de isolatiewaarde zowel positief als negatief beïnvloeden. Dit onderstreept het belang van een zorgvuldige overweging van deze aspecten bij het plannen en aanleggen van een sedumdak, om zo de maximale isolatievoordelen te behalen.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Waaruit bestaat het isolerende effect van sedumdaken?

De temperatuur van een traditioneel grijs dak van bijvoorbeeld bitumen kan in de zomer zomaar oplopen tot 70 graden Celsius. Dat komt omdat grijze of zwarte dakbedekking bijna alle zonne-energie absorbeert en naar de onderliggende dakconstructie geleidt. Planten absorberen daarentegen maar 60% van de zonne-energie en geleiden slechts 13% van de opgenomen energie door naar de daklagen onder de vegetatie. Dit komt in de eerste plaats omdat planten 27% van de zonne-energie reflecteren, waardoor die warmte niet in uw dak en huis kan komen. Maar planten doen nog iets met de energie van de zon en daarin lijken ze op mensen: ze zetten die om in de verdamping van water. Bij mensen noemen we dit zweten en bij planten ook! De planten zweten de hitte uit via de huidmondjes in hun blad. Daarin zit het water dat bij dit zweten wordt verdampt. Voor die verdamping is veel energie nodig en die onttrekken de planten uit hun directe omgeving. Hierdoor koelt de directe omgeving van de planten af.

Van de 73% zonne-energie die planten opnemen, wordt 60% omgezet in verdamping (‘zweet’). Hierdoor resteert nog maar 13% zonne-energie die de planten afstaan aan de onderliggende dakconstructie.

Groendaken hebben onder de bovenste vegetatielaag nog enkele andere lagen zitten, zoals de substraatbodem (voedingslaag). Wanneer het substraat goed droog is, levert dat een aardige bijdrage aan de isolatie. Dit betekent dat van de 13% zonne-energie die de vegetatie van een groendak afstaat aan de dakconstructie maar een beperkt deel echt uw woning of schuur in komt. En dan hebben we het nog niet over de lagen onder de substraatlaag, zoals het wortelwerend vlies en de drainagelaag. Tussen deze lagen zit meestal een laagje lucht dat op zijn beurt ook bijdraagt aan de isolatiewaarde van uw groendak.

Vrijblijvende offerte aanvragen
Plat sedumdak

Wat is de isolatiewaarde van sedumdaken in zomer en winter?

In de winter is de isolatiewaarde van een groendak afhankelijk van de vochtigheid van de verschillende lagen waaruit het dak is opgebouwd. In de zomer is het isolerende effect van een groendak optimaal, omdat de vegetatielaag (de beplanting) en de lagen daaronder dan droog zijn. De warmte wordt hierdoor goed weerkaatst.
Te veel vocht in uw groendak breekt het isolerende effect af. Het uitzweten van vocht door planten heeft in de zomer weliswaar een koelend en dus gewenst effect, maar in de winter juist niet omdat hierdoor onnodige zonne-energie verloren gaat. Die energie is nodig om de kou tegen te houden en uw huis zo warm mogelijk te houden. Vergelijk het maar met vocht in uw binnenmuren. De eerst warmte-energie die uw cv-installatie ’s winters produceert, verliest u dan omdat uw muren deze energie gebruiken om hun vocht te verdampen. De planten van een groendak doen exact hetzelfde met zonne-energie.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Heeft een sedumdak ook een isolerend effect?

 

Verschil mosdak en sedumdak

Een intensief begroeide daktuin met struiken en mogelijk zelfs bomen heeft in principe een groter isolerend effect dan een extensief groendak zoals een sedumdak. Zowel de vegetatielaag als de substraatlaag zijn bij een daktuin veel dikker dan bij een sedumdak. Desondanks blijkt uit onderzoek dat het isolerende effect van een sedumdak zeker de moeite waard is. In de meeste onderzoeken scoren sedumdaken een isolatiewaarde (R-waarde) van 0,3 of hoger. Bij een sedumdak in vochtige omstandigheden ligt de R-waarde van de beplanting op 0,1, de R-waarde van de substraatlaag op 0,6 en de R-waarde van de kunststof drainagelaag op 0,4.

Vrijblijvende offerte aanvragen