• groendak-totaal-006
 • groendak-totaal-008
 • groendak-totaal-005
 • groendak-totaal-007
 • Home
 • Groendak subsidie Nijmegen

Subsidie groendak Nijmegen

In de stad Nijmegen heeft de lokale overheid een subsidieprogramma geïntroduceerd om de aanleg van groendaken en groengevels te stimuleren. Deze verduurzaming van de stedelijke omgeving biedt tal van voordelen, waaronder betere waterbeheersing, verbeterde luchtkwaliteit en een verhoogde biodiversiteit. Maar voor bewoners en ondernemers is het belangrijk om te weten hoe dit proces in zijn werk gaat en wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

Offerte aanvragen 

Hoeveel subsidie u kunt krijgen voor een groendak

De hoogte van de subsidie hangt af van het type groendak of groengevel dat u aanlegt. Bij een extensief groendak krijgt u 50% subsidie van de kosten van de aanleg. Hiervoor krijgt u maximaal € 40,- subsidie per m2. Voor een intensief groendak krijgt de eigenaar of huurder ook 50% subsidie van de kosten voor aanleg, maar hierbij wordt maximaal € 60,- subsidie per m2 verstrekt. Voor de aanleg van een verticale tuin krijgt de eigenaar of huurder 50% subsidie van de kosten voor aanleg, met een maximum van € 50,- per m2.

Een groengevel komt ook in aanmerking voor subsidie. Hierbij krijgt de eigenaar of huurder 50% subsidie van de kosten, met een maximum van € 30,- per m2. Bij de aanleg van een geveltuin bedraagt de subsidie 50% van de kosten tot een maximaal bedrag van € 100,- per aangelegde geveltuin/groengevel. Als meerdere aangrenzende eigenaren of huurders een geveltuin aanleggen (minimaal 5 geveltuinen), geldt een subsidie van 75% van de kosten tot een maximaal subsidiebedrag van € 150,-.

Het aanvragen van deze subsidies is een geweldige kans om bij te dragen aan de verduurzaming van Nijmegen, terwijl u tegelijkertijd uw leefomgeving verfraait. De investering in groendaken en groengevels is een investering in de toekomst van de stad en haar inwoners.

Essentiële informatie over het aanvraagproces subsidie

Het aanvraagproces voor de subsidie is helder en goed gestructureerd. Binnen acht weken na het indienen van de aanvraag zal de gemeente reageren. Alvorens het aanvraagproces te starten, is het raadzaam om het dak of de muur van uw gebouw te laten inspecteren door een bouwkundig adviesbureau. Deze professionals kunnen beoordelen of de structuur het gewicht van een groendak of groengevel kan dragen. Zodra de subsidie is goedgekeurd, is er een duidelijk tijdsbestek waarbinnen actie moet worden ondernomen. De aanleg van het sedumdak of de groengevel moet binnen zes maanden na ontvangst van de subsidie starten. Binnen een jaar na ontvangst van de subsidie moet de aanleg voltooid zijn. U meldt de voltooiing aan de gemeente en stuurt foto's van het voltooide project mee.

Vereisten voor het in stand houden van uw sedumdak

Nadat het project is voltooid, zijn er enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Een daarvan is dat een sedumdak of groengevel minstens vijf jaar in goede staat moet blijven. Mocht dit niet het geval zijn, dan bestaat de kans dat de subsidie geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald.

Specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet uw woning of gebouw een plat dak hebben van beton of hout. Nieuwbouwwoningen of -gebouwen mogen ook een schuin dak hebben, mits dit goedgekeurd is bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Verder is er een minimumoppervlakte vereist voor het groendak. Dit is minimaal 10 m2 voor een woning, schuur en bijgebouw en 50 m2 voor een gebouw.

In het geval dat uw dak kleiner is dan 10 m2, is er nog steeds een mogelijkheid om subsidie aan te vragen. U kunt dan gezamenlijk subsidie aanvragen, bijvoorbeeld met de buren, en samen een sedumdak van minimaal 10m2 aanleggen. Een persoon is namens de groep de aanvrager en is verantwoordelijk voor de aanleg van de groendaken en het melden wanneer deze klaar zijn. Als de regenwaterafvoer met de buren wordt gedeeld, dan moeten ook de buren toestemming geven voor het plaatsen van een groendak of groengevel.

De oppervlakte van de groengevel is minimaal 5 m2 voor een woning en 10 m2 voor een gebouw. De groengevel of verticale tuin moet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, zoals een straat of plein.

Voor de opbouw van een groendak is het belangrijk dat het regenwater wordt vastgehouden en langzaam afgevoerd. Dit wordt bereikt door de dakopbouw in lagen uit te voeren. Er zijn twee soorten groendaken, extensief en intensief. Een extensief groendak, waar u zelf geen onderhoud aan hoeft te doen, moet minimaal 25 liter per m2 kunnen opslaan. Een intensief groendak, wat u wel moet onderhouden, moet minimaal 50 liter per m2 kunnen opslaan.

Offerte aanvragen 

Meer weten?

Wij leveren degelijke, veilige en kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Wij geven in onze offertes altijd vaste prijzen af zonder stelposten. Hierdoor geen verrassingen achteraf of tussentijds.

Waarom Groendaktotaal?

 • Goede prijs-kwaliteitsverhouding
 • Vakbekwaam dak- en gevelbegroeiing
 • Voor alle soorten daken een goede oplossing
 • Een goede partner voor totale dakrenovatie
 • De klant staat centraal
 • Groendaktotaal, het adres voor een groendak, sedumdak, sedum dakbedekking of sedummatten

Contactgegevens

Groendaktotaal
Schippersweg 2
7448 RT Haarle
info@groendaktotaal.nl