Hoe wordt een sedumdak opgebouwd?

Constructie van een sedumdak

Een sedumdak bestaat uit kant-en-klare cassettes of matten met vetplanten die u eenvoudig op uw bestaande dak kunt aanbrengen. Het gewicht van die cassettes of matten valt mee, zodat uw bestaande onderdak meestal wel geschikt is om een sedumdak te dragen. Toch is het wel nodig om de constructie van uw onderdak eerst goed te (laten) beoordelen alvorens u overgaat tot de aanleg van een sedumdak op uw huis of schuur. Uw onderdak moet het gewicht van al die lagen samen goed kunnen dragen. Om te voorkomen dat er lagen gaan schuiven mag uw onderdak niet te schuin zijn.

Vrijblijvende offerte aanvragen
Constructie van een sedumdak

De opbouw van een sedumdak

De opbouw van een sedumdak bestaat standaard uit 5 lagen:

  • Dakschermvlies: Het dakleer houdt uw dak waterdicht en heeft daarmee een belangrijke functie. Maar dit materiaal heeft ook een nadeel: het reageert op temperatuurschommelingen. Leer zet uit wanneer de temperatuur stijgt en krimpt wanneer de temperatuur daalt. Een sedumdak kan alleen goed functioneren, wanneer het dakleer intact blijft. Om die reden kunt u een sedumdak niet rechtstreeks op het dakleer aanbrengen, maar moet u dit dakleer eerst beschermen tegen temperatuurschommelingen met een dakschermvlies. Dit dakschermvlies is de eerste laag in de onderbouw van uw groendak.
  • Drainagelaag: De drainagelaag (noppenmat) voert het overtollige water van uw groendak af naar de dakgoot en komt direct bovenop het dakschermvlies.
  • Wortelwerend filtervlies: De derde laag in de onderbouw van uw groendak is een wortelwerend filtervlies. Dit vlies voorkomt dat uw drainagelaag verstopt raakt met voedingsdeeltjes uit de substraatbodem.
  • Substraatbodem: De substraatbodem is de voedingsbodem onder de vetplanten van uw sedumdak. In deze laag (tuin)aarde zitten de voedingsstoffen, het water en de zuurstof voor de vetplanten. In deze aarde kunnen de vetplanten bovendien goed wortelen.
  • Vegetatielaag: De vegetatielaag van een sedumdak bestaat uit de verschillende soorten vetplanten waarmee u uw sedumdak zelf kunt samenstellen.
Sedumdak constructie

Draagvermogen & hellingsgraad van uw onderdak

Groendak constructie

Hoewel sedum niet zwaar weegt, moet u er dus wel rekening mee houden dat uw sedumdak is opgebouwd uit vijf lagen die samen toch voor een behoorlijk gewicht op uw onderdak kunnen zorgen. Het gemiddelde dak van een woning of schuur is meestal zonder aanpassingen geschikt voor een sedumdak. Ook wanneer dit dak schuin loopt. Twijfelt u over uw dakconstructie? Onze experts kunnen op locatie uw dakconstructie beoordelen of deze (direct) geschikt is voor een sedumdak.

Om een beeld te krijgen van de geschiktheid van uw bestaande dak als onderdak voor een sedumdak, kunt u de onderstaande tabel raadplegen. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen een licht onderdak en een normaal onderdak met drie verschillende hellingshoeken. Een dak geldt als schuin wanneer de hellingsgraad hoger is dan 5°.

Beoordeling dakconstructie aanvragen
Hellingsgraad/Draagvermogen Licht onderdak Normaal onderdak
Plat dak (maximaal 5°) > Groendak Sedummixmat
> Extensief daktuinsubstraat (extra licht)
> Filtervlies, wortelwerend
> Drainage type 8p
> Dakbeschermvlies
> Dakbedekking
> Maximaal gewicht: 50kg/m2
> Watergeven: bij droge zomers
> Groendak Sedummixmat
> Extensief daktuinsubstraat (extra licht)
> Filtervlies, wortelwerend
> Drainage type 8p
> Dakbeschermvlies
> Dakbedekking
> Maximaal gewicht: 70kg/m2
Schuin dak: 5° tot 20° > Groendak Sedummixmat
> Extensief daktuinsubstraat (extra licht)
> Drainage fleece type 8
> Dakbedekking
> Maximaal gewicht: 50kg/m2
> Watergeven: bij droge zomers
> Groendak Sedummixmat
> Extensief daktuinsubstraat
> Drainage fleece type 8
> Dakbedekking
> Maximaal gewicht: 70kg/m2
Schuin dak: 20° tot 30° > Groendak Sedummixmat
> Substraat cassetten (Extra licht)
> Drainage fleece type 8
> Dakbedekking
>Maximaal gewicht: 50kg/m2
> Watergeven: bij droge zomers
> Groendak Sedummixmat
> Substraatcassetten gevuld met extensief daktuinsubstraat
> Drainage fleece type 8
> Dakbedekking
> Maximaal gewicht: 70kg/m2

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een sedumdak op uw huis of schuur en de eisen die dit stelt aan uw onderdak? Neem contact op met Groendaktotaal voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij maken graag kennis met u!